ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำจังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วางแผน, กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเช่าซื้อทั้งรถใหม่และรถมือสอง
 • เสาะหาวิธีการในการเพิ่มจำนวนสินเชื่อรถยนต์ รวมไปถึงการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ทำการศึกษาการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลคู่แข่งทางการค้า ยุทธศาสตร์การแข่งขันทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
 • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นของลูกค้า
 • พิจารณาเอกสารเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันภายใต้นโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักการบริการ, สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานที่ท้าทายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถส่วนตัวสำหรับดำเนินงาน พร้อมด้วยใบขับขี่

สวัสดิการ

 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.
 • มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท)
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อ

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมกับรูปถ่ายปัจจุบัน

ส่งมาที่: ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ
Tel: 02-026-5844 (8:30 ~ 17:30 น. วันจันทร์ – ศุกร์)
E-mail: recruit@oalt.co.th