ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Head Division of Customer Relation

Duties & Responsibilities :

 • Oversee and manage and take the lead the entire team to ensure efficient and effective work aligned with the company’s goals.
 • Develop and implement policies to ensure compliance with company regulations and relevant laws and regulations.
 • Set plans and targets to achieve company goals.
 • Control and supervise the operation to run smoothly in customer relation division including collection department (Team 1-2) and customer service department.
 • Analyze customer feedback and data to identify improvement areas.
 • Analyze and report risk information to relevant stakeholders.
 • Monitor collection activities to meet targets, collaborating with finance, legal, Marketing and Credit control teams for effective debt recovery.
 • Analyses the company’s portfolio and reports to management.
 • Perform additional tasks as assigned by the supervisor and management.

Qualifications :

 • Thai nationality, male or female, aged over 45-50 years old
 • Bachelor or Master Degree in relate field or any field
 • Have experience in the executive level for 10 years or more
 • Fluent in English (both written and spoken)

 

Internal Audit Manager

Duties & Responsibilities :

 • Implement Audit Plan by design from RBA (Risk based audit).
 • Design risk-based audit program
 • Manage and conduct audits for areas identified in the internal audit plan to add value and improve the operations.
 • Recommend and improve internal control and operational processed.
 • Summarize and present audit finding, obtaining concurrence on the accuracy of the findings and provide recommendations to address the internal control or procedural inadequacies including management report.
 • Coordinate with other departments to ensure the adequacy of internal control, and compliance with applicable laws, regulation, policy & procedure, and code of conduct including Coordinate with audit and control department in response to all deliverables and collaboration request.
 • Prepare audit report, propose sound recommendation and agree with auditee and division heads for improvement action plan.
 • Responsible to summary executive report and present to Executive Management.
 • Follow up audit findings.
 • To supervise audit team and conduct audit operation.
 • Consultant Service in part of Internal control, Risk, etc.

Qualifications

 • Thai nationality, male or female, aged over 37-40 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or relat.
 • At least 2 – 15 years working experience in Internal Audit or Internal Con.
 • Experience in Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be.
 • Good Management skill, Business acumen, analytical and systematic thinking.
 • Fluent in English (both written and spoken).
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge.
 • Professional in Presentation & Negotiation skill.
 • Able to travel and work upcountry.
 • Car License.
 • Ability to work under pressure.

 

Internal Audit: Officer-Senior Supervisor

Duties & Responsibilities :

 • Prepare and develop and audit procedure.
 • Design audit programs, Risk base Audit and audit working papers.
 • Audit fieldwork, Manage and conduct audits for areas identified in the internal audit plan to add value and improve the operations.
 • Recommend and improve internal control and operational processes. Prepare Audit Recommendation Report, propose sound recommendation to Manager Level and clients (Auditees).
 • Responsible to draft summary executive report and submit to IA Manager for review.
 • Follow up audit findings.
 • Assist Manager in coordinating work being develop an effective control self-assessment program and collect evidences from business units.

Qualifications :

 • Thai nationality, male or female, aged over 25-40 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or related fields.
 • At least 2 – 15 years working experience in Internal Audit or Internal Control
 • Experience in Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be an advantage
 • Good Management skill, Business acumen, analytical and systematic thinking skills
 • Fluent in English (both written and spoken)
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge
 • Professional in Presentation & Negotiation skill
 • Able to travel and work upcountry
 • Car License
 • Ability to work under pressure

 

Internal Control Assistant Manager

Duties & Responsibilities :

 • Implement and follow-up control self-assessment from line Managers, including review and appraise the soundness of controls and the reliability and integrity of financial, managerial and operating data, risk assessment, prepare OALT evaluation internal control and submit IC manager
 • Education employees on the local laws, regulations and company policies including prepare presentation material, testing and training report
 • Development of the company polices and standard
 • Operation procedures and Company’s Compliance Handbook
 • Follow-up and Monitoring incident/accident and claim event
 • Prepare yearly IC plan and propose with IC Manager
 • Monitoring and follow-up Credit Control Department the new designated person by AMLO
 • BCP scenario test
 • Others; Summary THPA Quarterly report [matters relating to OALT business], Update the list of third parties name

Qualifications

 • Thai nationality, male or female, aged over 37-40 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or related fields
 • At least 2 – 15 years working experience in Internal Audit or Internal Control
 • Experience in Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be an advantage
 • Good Management skill, Business acumen, analytical and systematic thinking skills
 • Fluent in English (both written and spoken)
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge
 • Professional in Presentation & Negotiation skill
 • Able to travel and work upcountry
 • Car License
 • Ability to work under pressure

 

Internal Control Supervisor

Main Duties & Responsibilities :

 • To arrange, execute, and carry out the function of internal controls (COSO-ERM).
 • To carry out a risk assessment across all departments, notify the manager directly of any concerns with risk management and any weaknesses in internal controls, and offer suggestions for enhancing the organization’s operations.
 • Support IC assistant manager to develop departmental processes, company rules, and manuals.
 • To collect and analysist evidences for self-assessment.
 • To communicate with managers and employees on how the management is improving internal control issues (incident occurrence) and summarize summary report on monthly basis and quarterly basis.
 • To plan and provide the internal training program that includes proper new hire orientation and ongoing training for all employees.
 • Monitoring, summarizing, and following up on incidents and events.
 • Monitoring and follow-up Credit Control Department the new designated person by AMLO.
 • All other duties as reasonably requested.

Skills, Experience and Attributes :

 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance or Business Administration or related fields.
 • Strong knowledge on Hire Purchase Regulations, internal control and Risk Management.
 • Strong communication, analytical skills and detail oriented.
 • Experience in writing company policies, procedures, work flow process.
 • Fluent in English (both written and spoken)
 • Proficiency in MS Office including Excel, PowerPoint and Word.
 • Ability to work independently.
 • Integrity, Objectivity, Confidentiality and Competency.
 • Perform other duties as assigned.

 

Account Receivable – Supervisor

Job Description :

 • Interface receiving transaction from LAMP system to NAV accounting system for daily basis
 • Reconcile the HP receivable ledger to ensure that all payments are accounted for and properly posted.
 • Record and review early terminate, total loss and recovery transactions.
 • Reconcile transaction between GL and output tax, advance output tax transaction from LAMP system
 • Review outstanding items on bank reconciliations and make adjusting journal entry
 • Review registration income and accrued income
 • Reconcile, review output vat report and submit VAT report to the Revenue Department
 • Maintain the accounting system and control transactions recorded in the NAV system, including control of problem solving related to the NAV system
 • Liaise with Finance department and LAMP’s consultant for any issue related HP receivable, tax invoice (output tax) and advance output tax
 • Supervise and coach AR staff
 • Coordinate month-end closing and month-end reports
 • Support auditors to provide the auditor with the correct information and complete audit trail

Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or Higher in Accounting or related fields.
 • Male / Female, age between 30 – 35 years old.
 • Has strong experience (5-10 years) in accounting receivable (from hire-purchase business would be preferred)
 • Strong knowledge in accounting and tax
 • High attention to details and accuracy
 • Positive, can-do attitude and passion for problem-solving
 • Good Microsoft Excel skill
 • Able to communicate in English
 • Ability to perform multi-task, work under pressure and meet deadlines required

 

Insurance Manager

Duties & Responsibilities :

 • Oversight and management of insurance administration for the first year insurance renew, insurance car shield and ew ,rsa
 • Liaise with the hire purchaser or the person responsible for the hire purchaser.
 • Submit claim documents for the insured to sign.
 • Verify the correctness of the document. Ready to send confirmation on the date of receiving the check
 • Follow up on the consideration of claim payment with the insurance company.
 • Closing the account in the system and informing the relevant departments.
 • Coordinate claims in the event of the tenant’s death or an accident.
 • Liaise with the tenant or the tenant’s relatives.
 • Inform the way to submit claim documents. to the insured or relatives
 • Follow up on the consideration of claim payment with the insurance company.
 • Closing the account in the system and informing the relevant departments
 • Follow up the documents of the inheritance manager from relatives of the deceased.
 • Check billing information. (Thai Life Insurance and others product)
 • Open for insurance business partners
 • Make a summary of the Incentive Insurance report for the renewal year and submit it to the Accounting Department.
 • Making Memo cashback
 • Perform other tasks assigned by supervisors.

QUALIFICATION :

 • Have at least 5 years of knowledge and competence in auto insurance and auto leasing
 • Age 40-45 years
 • Hold a commanding position for not less than 3 years.
 • Have an understanding of the car hire-purchase system.
 • Experienced in managing a Telesales team.
 • Experience in the field of non-life insurance. and life insurance

 

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Phone Collector)

รายละเอียดงาน :

 • โทรศัพท์ติดตามหนี้ , ส่ง SMS และ บันทึกผลการเจรจาหนี้ในระบบงาน
 • รับเรื่องลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัท สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่างวด/ยอดค้างชำระ/ยอดปิดบัญชี เป็นต้น
 • จัดทำรายงานสรุปผลการเจรจาหนี้ รายวัน และ รายสิ้นเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการเจรจา

 

Outside Collector (เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนามประจำสาขา)

รายละเอียดงาน :

 • ติดตามหนี้ในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าที่มาใช้บริการตามนโยบายสินเชื่อของบริษัท
 • รายงานผลการลงพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่แผนก
 • ติดตามทวงถามหนี้ เจรจากับลูกค้าเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ
 • ติดตามการยึดรถกรณีค้างชำระ
 • หากมีประสบการณ์งานลีสซิ่งหรืองานธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำพื้นที่ กรุงเทพฯ (สาขารามอินทรา,กาญจนาภิเษก, ศรีนครินทร์)
 • ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด (เชียงใหม่, โคราช, หาดใหญ่, นครสวรรค์, นครปฐม, ชลบุรี)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุ 30-45 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการติดตามและติดตามหนี้เช่าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในงานภาคสนามและรู้เส้นทางในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนตัว
 • มีใบขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถในคอมพิวเตอร์ในการทำงาน (Word, Excel)

สวัสดิการ

 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.
 • มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท)
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อ

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมกับรูปถ่ายปัจจุบัน

ส่งมาที่: ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ
Tel: 02-026-5844 (8:30 ~ 17:30 น. วันจันทร์ – ศุกร์)
E-mail: recruit@oalt.co.th