ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำจังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วางแผน, กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเช่าซื้อทั้งรถใหม่และรถมือสอง
 • เสาะหาวิธีการในการเพิ่มจำนวนสินเชื่อรถยนต์ รวมไปถึงการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ทำการศึกษาการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลคู่แข่งทางการค้า ยุทธศาสตร์การแข่งขันทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
 • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นของลูกค้า
 • พิจารณาเอกสารเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันภายใต้นโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักการบริการ, สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานที่ท้าทายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถส่วนตัวสำหรับดำเนินงาน พร้อมด้วยใบขับขี่

 

Internal Audit Assistant Manager

Main Duties & Responsibilities :

 • Design risk-based audit program.
 • Manage and conduct audits for areas identified in the internal audit plan to add value and improve the operations.
 • Recommend and improve internal control and operational processes.
 • Prepare audit report, propose sound recommendation and agree with auditee and division heads for improvement action plan.
 • Responsible to draft summary executive report and submit to Manager to direct for review.
 • Follow up audit findings.
 • Assist Manager in coordinating work being develop an effective audit plan

Skills, Experience and Attributes :

 • Thai nationality, male or female, aged over 33 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or related fields.
 • At least 5 years (can be less, if talent) working experience in Internal
 • Audit or Internal Control or can be external audit.
 • Experience in Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be an advantage.
 • Fluent in English (both written and spoken)
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge i.e. V-Look up function.
 • Able to travel and work upcountry.
 • Car License (4 wheels car). Having own car would be advantage.
 • Ability to work under pressure.
 • Audit certificate “CPIAT” would be advantage.

 

Internal Audit Staff – Senior Staff

Main Duties & Responsibilities :

 • Conducted audits for audit fieldwork identified in the internal audit plan to add value and improve the operations.
 • Assist audit team in coordinating work being develop an effective audit plan.
 • Prepare audit recommendation.
 • Follow up audit findings.

Skills, Experience and Attributes :

 • Thai nationality, male or female, aged over 25 years old.
 • 1-3 years of experience in internal audit or internal control.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance, Law or related fields.
 • Knowledge of Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be an advantage.
 • Can written and spoken English.
 • Able to travel and work upcountry.
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge.
 • Ability to work under pressure.
 • Car License.

 

Internal Control Senior Officer– Senior Supervisor

Main Duties & Responsibilities :

 • Play a role in the relevant company’s polices, e.g. Privacy Policies, AML/CFT policy BCP Policy, Corporate Compliance etc.
 • Assist internal control team in coordinating work being develop an effective compliance-training program, including appropriate introductory training for new employees as well as ongoing training for all employees.
 • Establish, implement, monitor and evaluate internal control system and risk management in each activity.
 • Conduct internal control, risk and compliance reviews.
 • Prepare standard operation procedures, workflows and other form in Thai and English.

Skills, Experience and Attributes :

 • Thai nationality, male or female, aged over 25 years old.
 • 3 years of experience in internal control, internal audit, RM (Risk Management).
 • Good knowledge of Internal Control, Risk Management and Compliance.
 • Fluent in English (both written and spoken).
 • Bachelor’s degree or higher in Law, Accounting, Finance, IT, or related fields.
 • Knowledge of Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be an advantage.
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge.
 • *** Can be new graduate with good English proficiency or;
 • Non-internal control background but experience in Credit Analyst in Leasing Industry.

 

Assistant Accounting Manager (AR)

Main Duties & Responsibilities :

 • Assist to prepare month-end and year-end closing financial statement.
 • Assist to manage and control daily accounting process (accounting receivable and report).
 • Review accounting transaction records; payment voucher, receipt voucher, journal voucher including interface transac-tion from LAMP system to NAV system.
 • Controls accurate receivable records and verifies outstanding account receivable balances.
 • Review all account reconciliations and resolve accounting discrepancies.
 • Maintain accounting master data in accounting system including Chart of account, Vendor, Customer.
 • Design for accounting systems, improvements to existing systems and reviewing accounting systems continuously for optimization and best practices.
 • Supervise team concerning company’s accounting procedures, policies including closing month-ended financial state-ment.
 • Liaise with external auditor, revenue department and other related authorities.

Skills, Experience and Attributes :

 • Bachelor’s Degree or Higher in Accounting.
 • At least 7 years professional experience in accounting or external auditor.
 • Strong knowledge in accounting, auditing, and tax (the revenue code).
 • High attention to details and accuracy.
 • Good Leadership and communication skills.
 • Ability to solve problem, collaborate well with others and team members.
 • Strong negotiating, able to work under pressure.
 • Have experience in ERP system, especially NAV accounting system.
 • Hard working, self-motivated, can do attitude, able to work under pressure.
 • Adaptability and flexible.
 • Experience in hire purchase business, finance institution, and/or related fields.
 • MS. Office (Excel, Power point) and Navision accounting system.
 • CPA or TAX auditor certified is a plus.

 

Accounting Officer – GL and Tax

Main Duties & Responsibilities :

 • Prepare journal voucher for bank transfer transaction (such as current account to saving account.
 • Review and verify all tax filling/transaction (such as input tax and withholding tax).
 • Identify outstanding tax invoice from dealer/vendor in previous six months.
 • Follow up to obtain tax invoices to enable input tax claim.
 • Control and monitor input tax and undue input tax.
 • Follow up and verify original tax invoice and receipt (gasoline expense) from marketing staff.
 • Filling accounting document (such as journal voucher, payment voucher and etc.)
 • Coordinate month-end closing and month-end reports.

Skills, Experience and Attributes :

 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields.
 • Male / Female, age between 23 – 25 years old.
 • 1 – 3 years experiences in accounting or tax.
 • Good knowledge in accounting and tax.
 • Computer literate and able to use Ms. Office.
 • Ability to communicate in English.
 • Ability to perform multi-task, work under pressure and meet deadlines are strongly required.

 

Application Manager/ Application Asst. Manager

Main Duties & Responsibilities :

 • Initiate, Plan, Execute, Roll out and Delivery enterprise solutions with high valuable, and useful.
 • Coaching and developing his/her subordinates.

Skills, Experience and Attributes :

 • Master’s degree in IT or related fields.
 • Age over 37 years old with working experience more than 10-15 years.
 • Strong self-development and learning.
 • Good service mind and have a sense of partnership.
 • Good command in English.
 • Strong knowledge and skills in Application development, Project Management, and Problem solving.
 • Good in PL SQL command, Programming skills is a must (VBA, HTML, PHP, Java, or any)
 • Having good leadership and coaching skills – Team management.
 • Having experience in Hire Purchase, Personal Loan, and Financial Business will be highly advantage.
 • Having experience to implement and manage Microsoft Dynamics Navision will be advantage.
 • Having experience to implement ABS (Asset Back Security) System will be advantage.
 • Having experience to implement K2 solution will be advantage.

 

Application Supervisor

Main Duties & Responsibilities :

 • Initiate, Plan, Execute, Roll out and Delivery enterprise solutions with high valuable, and useful.
 • Coaching and developing his/her subordinates.

Skills, Experience and Attributes :

 • Bachelor’s Degree/Master’s degree in IT or related fields.
 • Age over 35 years old with working experience more than 7-10 years.
 • Strong self-development and learning.
 • Good service mind and have a sense of partnership.
 • Good command in English.
 • Strong knowledge and skill in Application development, Project Management, and Problem solving.
 • Good in PL SQL command, Programming skills is a must (VBA, HTML, PHP, Java, or any)
 • Having good leadership and coaching skills – Team management.
 • Having experience in Hire Purchase, Personal Loan, or Financial Business will be highly advantage.

สวัสดิการ

 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.
 • มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท)
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อ

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมกับรูปถ่ายปัจจุบัน

ส่งมาที่: ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ
Tel: 02-026-5844 (8:30 ~ 17:30 น. วันจันทร์ – ศุกร์)
E-mail: recruit@oalt.co.th