ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Finance Manager

Responsibilities :

 • Expansion of bank accounts to secure funding liquidity
 • Sophistication of cash flow management through the introduction of the Cash Management System
 • Introduction and implementation of ALM management (Maturity Ladder, etc.) for assets and liabilities
 • Formulation and implementation of hedging policies, including procurement of long-term funds
 • Examination of direct financing such as CP, preparation for introduction
 • Sophisticated monthly management of financial figures

Qualifications :

 • Minimum 15 years of experience in Finance, Hire purchase, Leasing and Legal
 • Bachelor or Master Degree in any related field
 • Strong leadership, good management and analytical skills
 • Pro-active work approach with strong desire to succeed in assigned tasks
 • Able to work under pressure, self-motivated and committed individual and Willingness to take responsibilities, go the extra mile and be held accountable

 

Internal Audit Manager

Duties & Responsibilities :

 • Implement Audit Plan by design from RBA (Risk based audit).
 • Design risk-based audit program
 • Manage and conduct audits for areas identified in the internal audit plan to add value and improve the operations.
 • Recommend and improve internal control and operational processed.
 • Summarize and present audit finding, obtaining concurrence on the accuracy of the findings and provide recommendations to address the internal control or procedural inadequacies including management report.
 • Coordinate with other departments to ensure the adequacy of internal control, and compliance with applicable laws, regulation, policy & procedure, and code of conduct including Coordinate with audit and control department in response to all deliverables and collaboration request.
 • Prepare audit report, propose sound recommendation and agree with auditee and division heads for improvement action plan.
 • Responsible to summary executive report and present to Executive Management.
 • Follow up audit findings.
 • To supervise audit team and conduct audit operation.
 • Consultant Service in part of Internal control, Risk, etc.

Qualifications

 • Thai nationality, male or female, aged over 37-40 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or relat.
 • At least 2 – 15 years working experience in Internal Audit or Internal Con.
 • Experience in Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be.
 • Good Management skill, Business acumen, analytical and systematic thinking.
 • Fluent in English (both written and spoken).
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge.
 • Professional in Presentation & Negotiation skill.
 • Able to travel and work upcountry.
 • Car License.
 • Ability to work under pressure.

 

Internal Control Assistant Manager

Duties & Responsibilities :

 • Implement and follow-up control self-assessment from line Managers, including review and appraise the soundness of controls and the reliability and integrity of financial, managerial and operating data, risk assessment, prepare OALT evaluation internal control and submit IC manager
 • Education employees on the local laws, regulations and company policies including prepare presentation material, testing and training report
 • Development of the company polices and standard
 • Operation procedures and Company’s Compliance Handbook
 • Follow-up and Monitoring incident/accident and claim event
 • Prepare yearly IC plan and propose with IC Manager
 • Monitoring and follow-up Credit Control Department the new designated person by AMLO
 • BCP scenario test
 • Others; Summary THPA Quarterly report [matters relating to OALT business], Update the list of third parties name

Qualifications

 • Thai nationality, male or female, aged over 37-40 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or related fields
 • At least 2 – 15 years working experience in Internal Audit or Internal Control
 • Experience in Hire Purchase, Leasing, Non-bank or Finance Service would be an advantage
 • Good Management skill, Business acumen, analytical and systematic thinking skills
 • Fluent in English (both written and spoken)
 • Proficiency in MS Office, and good computer knowledge
 • Professional in Presentation & Negotiation skill
 • Able to travel and work upcountry
 • Car License
 • Ability to work under pressure

 

Application Manager/ Application Asst. Manager

Main Duties & Responsibilities :

 • Initiate, Plan, Execute, Roll out and Delivery enterprise solutions with high valuable, and useful.
 • Coaching and developing his/her subordinates.

Skills, Experience and Attributes :

 • Master’s degree in IT or related fields.
 • Age over 37 years old with working experience more than 10-15 years.
 • Strong self-development and learning.
 • Good service mind and have a sense of partnership.
 • Good command in English.
 • Strong knowledge and skills in Application development, Project Management, and Problem solving.
 • Good in PL SQL command, Programming skills is a must (VBA, HTML, PHP, Java, or any)
 • Having good leadership and coaching skills – Team management.
 • Having experience in Hire Purchase, Personal Loan, and Financial Business will be highly advantage.
 • Having experience to implement and manage Microsoft Dynamics Navision will be advantage.
 • Having experience to implement ABS (Asset Back Security) System will be advantage.
 • Having experience to implement K2 solution will be advantage.

 

Application Supervisor

Main Duties & Responsibilities :

 • Initiate, Plan, Execute, Roll out and Delivery enterprise solutions with high valuable, and useful.
 • Coaching and developing his/her subordinates.

Skills, Experience and Attributes :

 • Bachelor’s Degree/Master’s degree in IT or related fields.
 • Age over 35 years old with working experience more than 7-10 years.
 • Strong self-development and learning.
 • Good service mind and have a sense of partnership.
 • Good command in English.
 • Strong knowledge and skill in Application development, Project Management, and Problem solving.
 • Good in PL SQL command, Programming skills is a must (VBA, HTML, PHP, Java, or any)
 • Having good leadership and coaching skills – Team management.
 • Having experience in Hire Purchase, Personal Loan, or Financial Business will be highly advantage.

 

Legal & Compliance Manager

Main Duties & Responsibilities :

 • Set up compliance framework by creating compliance checklist and conduct on-site/off-site monitoring as specified in compliance annual plan and risk assessment and report the result to Management of company.
 • Co-work with BOT to set up the Compliance Framework for Hire Purchase business.
 • Responding to regulatory authorities, submission report to regulatory authorities following regulation.
 • Implement and conduct Compliance training to all staffs relating to AML/CFT.
 • Contact AMLO for more clarification related to rules and regulations.
 • Support and advise the company for Hire Purchase regulations and other and update regulatory change.
 • Prepare the materials for Management monthly meeting.
 • Review materials to ensure the accuracy and compliance with the regulations.
 • Check policy and procedure and provide advice to management on periodic policy review from Compliance’s perspective.
 • Conduct the training for staff to improve the compliance knowledge for the high-risk items or when deem necessary.
 • Create compliance documents to comply with Hire Purchase rules and regulations.
 • Coordinate with other departments to review all departmental compliance policies.
 • Review, draft and provide comment on various type of contracts and other legal documents for whole company.
 • Provide legal advice on various aspects of laws and regulations including commercial law, labor law, corporate law and others which related to company’s business.
 • To handle other tasks assigned.

Skills, Experience and Attributes :

 • Bachelor’s degree or higher in Law or related fields.
 • Male / Female, Age 35 – 45 years old.
 • Minimum 5 years’ experience in the Legal or/and Compliance field.
 • Able to organize and prioritize work in a dynamic and complex environment to meet deadlines and daily requirements.
 • Proficiency in English language both writing and speaking.
 • Strong logical thinking.
 • Strong communication skills.
 • Has knowledge in business law, compliance, risk management.
 • Has experience in Hire Purchase business will be advantage.

 

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Phone Collector)

รายละเอียดงาน :

 • โทรศัพท์ติดตามหนี้ , ส่ง SMS และ บันทึกผลการเจรจาหนี้ในระบบงาน
 • รับเรื่องลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัท สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่างวด/ยอดค้างชำระ/ยอดปิดบัญชี เป็นต้น
 • จัดทำรายงานสรุปผลการเจรจาหนี้ รายวัน และ รายสิ้นเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการเจรจา

สวัสดิการ

 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.
 • มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท)
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อ

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมกับรูปถ่ายปัจจุบัน

ส่งมาที่: ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ
Tel: 02-026-5844 (8:30 ~ 17:30 น. วันจันทร์ – ศุกร์)
E-mail: recruit@oalt.co.th