สินเชื่อรถยนต์มือสองเปลี่ยนสินเชื่อเดิมๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ขอสินเชื่อมือสองกับ Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd. ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน, ดอกเบี้ยเบาๆ ผ่อนสบายๆ, ช่องทางการชำระหลากหลาย

ข้อเสนอ

 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.79% ต่อปี
 • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 72 เดือน
 • สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระที่หลากหลาย
 • สมัครง่ายไม่ยุ่งยากโดยติดต่อผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์
 • ใช้แล้ว ในพื้นที่ให้บริการของบริษัท
 • บริการทำสัญญานอกสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับล่าสุด, สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สนใจสมัครสินเชื่อ