โปรแกรมคำนวณ[calculated calculated-downpayment "car-price / downpayment-percent"]

โปรแกรมคำนวณ
หมายเหตุ:


โปรแกรมคำนวณและผลลัพธ์จากการคำนวณนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งผลการคำนวณดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานการยื่นยันขอพิจารณาสินเชื่อได้
หากสนใจยื่นสมัครสินเชื่อ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท โอริโค่ ออโต้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตลอดเวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-5844