มารู้จักรถแลกเงิน

0

มารู้จักรถแลกเงิน

1.รถแลกเงินคืออะไร

รถแลกเงินคือ การนำรถไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกกับเงินสด โดยไม่ต้องมาจอดรถไว้ที่บริษัทรับรถแลกเงิน ถือเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจำนำเล่มทะเบียนรถนั่นเอง

2.รถอะไรที่เอามาแลกเงินได้บ้าง

รถที่สามารถนำมาแลกเงินสดได้จะต้องเป็นรถที่ปลอดภาระเท่านั้น โดยดูได้จากเล่มทะเบียนรถตัวจริงจะระบุชื่อของเราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และครอบครองรถ โดยทั่วไปรถที่สามารถนำมาแลกเงินสดได้นั้น ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถพ่วง รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ฯลฯ แล้วแต่เงื่อนไขการรับรถของบริษัทรับรถแลกเงินนั้นๆ

3.ประเภทของรถแลกเงิน

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทรับรถแลกเงินนั้นๆ

ที่เราจะไปติดต่อ ซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. แบบโอนเล่ม คือ การเปลี่ยนชื่อเจ้าของในเล่มทะเบียนรถของเราไปเป็นชื่อบริษัทที่เราขอสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งจากเดิมที่หน้าเล่มทะเบียนรถจะระบุผู้ครอบครองรถคือชื่อเรา จะต้องทำการโอนเป็นชื่อบริษัทที่เราขอสินเชื่อ ซึ่งจะปรากฏชื่อผู้รับโอนคือบริษัทสินเชื่อนั้น ๆ เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง ต่อมาเมื่อเราได้ทำการปิดสัญญาการกู้แล้วโอนกลับมาเป็นชื่อเรา ถ้าหากเปิดดูภายในเล่มทะเบียนรถก็จะยังคงเห็นว่ารถของเราเคยนำเล่มไปจำนำมาก่อนนั่นเอง ซึ่งหากไม่อยากให้ใครรู้ว่ารถของเราเคยถูกจำนำเล่ม จึงได้เกิดสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มขึ้น
 2. แบบไม่โอนเล่ม คือ ไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อรถไปเป็นชื่อบริษัทที่เราขอสินเชื่อรถแลกเงิน แต่จะเป็นการทำโอนลอยไว้ หมายถึง ทำให้เล่มทะเบียนยังคงเป็นชื่อเราที่เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เหมือนเดิม แต่หากเมื่อใดที่เราไม่ได้ชำระค่างวดหรือค้างค่างวดจนถึงตามเงื่อนไขที่บริษัทสินเชื่อนั้นๆ ยึดรถ กรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถจะเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทที่เราขอสินเชื่อรถแลกเงินทันที

4.คุณสมบัติผู้กู้รถแลกเงิน

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ (หน้าเล่มผู้ครอบครองรถและผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นชื่อเรา)
 • ในกรณีที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย คุณสมบัติข้อนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราขอสินเชื่อรถแลกเงินด้วยว่าจะต้องใช้คนคำ้ประกันหรือไม่ บางบริษัทต้องใช้บุคคลคํ้าประกัน แต่บางบริษัทไม่ต้องใช้บุคคลคํ้าประกัน
 • เป็นผู้มีอาชีพและมีหลักฐานแสดงรายได้

5.เอกสารยื่นกู้รถแลกเงิน

– บัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– เล่มทะเบียนรถตัวจริง

– เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท)

– สำเนาเดินบัญชีล่าสุด 6 เดือน + หน้าบัญชีหน้าแรกที่มีเลขบัญชี

– สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี

– กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง

6.เงื่อนไขการพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ เร็วสุดคือภายใน 1-3 วันทำการ หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องกระทั่งถึงวันที่เงินโอนเข้ามาในบัญชี ปกติจะไม่เกิน 7 วันทำการแม้มีการตามเรื่องเอกสารยื่นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ด้วย

7.ระยะเวลาการพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ เร็วสุดคือภายใน 1-3 วันทำการ หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องกระทั่งถึงวันที่เงินโอนเข้ามาในบัญชี ปกติจะไม่เกิน 7 วันทำการแม้มีการตามเรื่องเอกสารยื่นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ด้วย

8.วงเงินอนุมัติ

วงเงินที่จะได้รับการอนุมัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านแล้วแต่เงื่อนไขบริษัทรับรถแลกเงินนั้นๆ โดยทั่วไปวงเงินสูงสุดจะคำนวณตามของราคาประเมิน ซึ่งมีตั้งแต่ 70-120%

9.ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ในแต่ละบริษัทจะเริ่มต้นที่0.25% ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ถ้าคำนวณแบบลดต้นลดดอก แนะนำให้สอบถามโดยตรงที่บริษัทรถแลกเงินนั้นๆ เพราะแต่ละบริษัทอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน

10.ระยะเวลาผ่อน

ปกติรถแลกเงินเป็นสินเชื่อระยะยาว ระยะเวลาผ่อนเราสามารถเลือกได้เองตั้งแต่12-84 งวดสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทด้วยว่าให้ลูกค้าผ่อนได้สูงสุดกี่งวด โดยจำนวนงวดในการผ่อน หากเราเลือกระยะเวลาผ่อนนาน ค่างวดต่อเดือนจะถูกหรือถ้าผ่อนสั้นๆ ค่างวดรายเดือนจะแพงขึ้น

11.ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 1. จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องเสีย ซึ่งรวมอยู่ในค่างวดเรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนเล่ม ในกรณีที่ต้องโอนเล่ม
 3. ค่าอาการแสตมป์ต้องเช็คว่าเท่าไหร่ บางบริษัทจะฟรี
 4. มีค่าติดตามทวงถาม+เบี้ยปรับ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปทางไปรษณีย์ กรณีจ่ายค่างวดล่าช้า

12.ข้อดีและข้อเสีย รถแลกเงิน

ข้อดี ได้แก่

 • ได้เงินสดมาใช้ แต่ยังมีรถขับ สามารถใช้ประโยชน์จากรถของตนเองได้ต่อไป
 • ขั้นตอนการสมัครและอนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถผ่อนสบายๆ ได้ในระยะยาว สูงสุด60-84 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกว่าสินเชื่อประเภทที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำ้ประกัน เช่นบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคล รวมถึงเงินกู้นอกระบบ
 • ได้เงินก้อนใหญ่ไปปลดหนี้หลายส่วนที่ยิบย่อย ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินขึ้นมา หรือช่วยลดภาระหนี้ลงได้
 • มีหลายบริษัทให้เลือก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบวงเงินอนุมัติและดอกเบี้ยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจ่ายเกินยอดขั้นตำ่ที่เรียกเก็บค่างวดได้ ทำให้ระยะเวลาผ่อนน้อยลง และสามารถปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญาได้ โดยมีส่วนลดของดอกเบี้ยให้

ข้อเสีย ได้แก่

 • รถต้องปลอดภาระ และจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช่รถรับจ้างหรือให้เช่า
 • ถ้าเป็นรถเก่าจะทำให้ได้วงเงินอนุมัติน้อย หรือบางบริษัทก็จะมีเงื่อนไขเช่น ไม่รับรถยนต์ที่อายุตัวรถเกิน 10 ปี เป็นต้น

13.ข้อจำกัดของลูกค้า (ติดเครดิต/ ติดแบล็คลิส /ฟรีแลนซ์ /ค้าขาย/ว่างงาน)

– ติดเครดิตปูโร / ติดแบล็คลิส

สามารถยื่นกู้ได้ แต่อาจจะต้องมีคนคํ้าประกันและวงเงินอาจได้ไม่เต็ม ขึ้นอยู่กับบริษัทรับรถแลกเงิน

แนะนำให้สอบถามโดยตรงกับบริษัทรับรถแลกเงินนั้นๆ

– อาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ /ค้าขาย /ว่างงาน

สามารถยื่นกู้ได้เพียงมีรายการเดินบัญชีที่แสดงยอดเงินเข้าบัญชีของเรา+เอกสารเพิ่มเติมที่ทางบริษัทรับรถแลกเงินต้องการ

แนะนำให้สอบถามโดยตรงกับบริษัทรับรถแลกเงินนั้นๆ เพราะเงื่อนไขแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน