สินเชื่อรถยนต์มือสอง

เปลี่ยนสินเชื่อเดิมๆ ให้เป็นเรื่อง่าย

ขอสินเชื่อมือสองกับ Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd. ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน, ดอกเบี้ยเบาๆ ผ่อนสบายๆ, ช่องทางการชำระหลากหลาย

ข้อเสนอ
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.79% ต่อปี
  • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 72 เดือน
  • สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระที่หลากหลาย
  • สมัครง่ายไม่ยุ่งยากโดยติดต่อผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ในพื้นที่ให้บริการของบริษัท
  • บริการทำสัญญานอกสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีนิติบุคคล)
  • เอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับล่าสุด, สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด